BURSBURADA NEDİR?

Bursburada.com, üniversite öğrencilerine burs vermek isteyen burs veren bireyler,  kurum ve kuruluşlar ile burs almak isteyen tüm üniversite öğrencilerini bir araya getiren dijital bir platformdur.

Burs bulmanın ve burs vermenin yıllardır büyük bir sorun olduğu ülkemizde, bu soruna kalıcı ve sağlıklı bir çözümü bursburada.com getirmiştir.

İnternette burs platformu olarak birçok site faaliyet göstermektedir. Ama bunların ortak özelliği, zaten herkesin bildiği ve ne yazık ki birçok öğrencinin hiçbir zaman burs alamadığı dernek ve vakıflara burs başvurusu yapmayı sağlamaktır.

Zaten öğrenciler bu dernek ve vakıfların kendi sitelerinden de burs başvurusu yapma imkânına sahiptirler. Burs imkânı sağlamaktaki esas hedef bireysel olarak burs vermek isteyen ve sayıları azımsanmayacak kadar fazla olan gerçek kişilere ulaşmaktır.

Bursburada.com un, kendini burs platformu olarak adlandıran diğer sitelerden farkı da bu noktadadır. Diğer siteler sadece bilinen dernek ve vakıflara klasik başvuru yaptırırken; bursburada.com, sizin başvuru formunuzu, bilinen dernek ve vakıfların yanında tüm özel ve tüzel kurum ve kuruluşlara ve hepsinden önemlisi burs vermek isteyen gerçek kişilerin karşısına çıkarmaktadır. Böylece burs alma şansı çok yüksek oranlara çıkmaktadır

Bursburada.com’ un işleyişi objektiflik ve şeffaflık temelinde gerçekleşmektedir. 

Burs talep eden üniversite öğrencileri kendilerini tanıtabilecek düzeydeki bilgilerini   (üniversite adı, bölümü, doğum yeri, yaşı, öğrencilik performansı, sosyal durumu vb.) ve bursun yatmasını istediği bankaya ait iban numarasını siteye kaydederler. 

Burs vermek isteyen bireyler ve kuruluşlar da siteye kayıtlı öğrenciler arasından istedikleri kriterler çerçevesinde arama yaparlar ve burs vermeyi uygun buldukları öğrenci ve ya öğrencilerin kayıtlı iban numaralarına istedikleri miktarda bursu yatırırlar.

Bursburada.com bir sosyal sorumluluk projesi olduğu için sembolik bir üyelik ücreti karşılığında  ( 1 yıllık 24 TL  ) siteye üye olarak burs başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Üyelik ücreti, sitenin sabit masraflarını karşılamak ve sürekliliği sağlayarak üniversite öğrencilerimize uzun yıllar hizmet vermek amacıyla kullanılmaktadır.

Burs vermek isteyen bireylerden ve kuruluşlardan  ise üyelik ücreti alınmamaktadır. Burs vermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, sitemize ücretsiz üye olarak tüm burs başvurularını inceleyebilirler ve diledikleri öğrenciye burs verebilirler.

Bursburada.com’ un hem burs verenler hem de burs talep edenler açısından karşılıklı iki temel amacı vardır.

Burs verenler açısından, gerçek ve tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, odalar, borsalar vb. tüm kurum ve kuruluşlara, burs vermek için üniversite öğrencisi araştırma ve bulma aşamasında,  ister bulundukları ilden ister tüm Türkiye’den geniş ve detaylı bir aday portföyü sunmak, böylelikle verilen bursun sağlıklı, gerçekçi ve adaletli olarak hedefine ulaşmasını sağlamaktır.

Burs talep eden üniversite öğrencileri açısından da, burs vermek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara tek platform üzerinden ulaşmalarını sağlamak ve kendilerini ayrıntılı bir biçimde tanıtabilme ve ifade edebilme imkânını sunmaktır.

Bursburada.com; bugün itibariyle burs veren veya ileride verebilecek olan binlerce burs vereni ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) na bağlı tüm üniversite, yüksekokul ve enstitüde öğrenim gören milyonlarca üniversite öğrencisini kapsamaktadır.